Thông báo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


Tuyển sinh

25/03/2022 712

Thông báo 418/TB-ĐHĐT về việc mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III); Giảng viên chính (hạng II)

  1. PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG IIIPHIẾU
  2. ĐĂNG KÝ HỌC LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II)

 


XEM THÊM [Tất cả]

Dự tuyển vào DThU?

Tham gia